ETEM Logo
ETEM Logo
Mbyll

GRUPI ETEM

ETEM, një lider në nxjerrjen e aluminit – midis më premtuesve në Europën Jug-Lindore – u krijua në 1971.

Kompania është e para dizenjuese e integruar dhe prodhuese e sistemeve arkitekturale dhe profileve të aluminit për aplikacionet industriale në Greqi.

Aktiviteti internacional

ETEM, një lider në nxjerrjen e aluminit – midis më premtuesve në Europën Jug-Lindore – u krijua në 1971. Kompania është e para dizenjuese e integruar dhe prodhuese e sistemeve arkitekturale dhe profileve të aluminit për aplikacionet industriale në Greqi.
Me impiantin prodhues në Bullgari dhe një kapacitet që i tejkalon 35,000 ton/vit, ETEM garanton shpërndarje të vazhdueshme, të menjëhershme, efektive dhe të pandërprerë për të gjithë klientët tonë.

SHIH MË SHUMË

Historia

Kompania u themelua si një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (ShPK) në 1971.

SHIH MË SHUMË

Përgjegjësia & qëndrueshmëria e korporatës

Operimi dhe zhvillimi i grupit ETEM u themelua mbi konceptin e përgjegjësisë së korporatës.

Për ne , përgjegjësia e korporatës është e fokusuar në veprimet direkte të lidhura me mjedisin, shoqërinë tonë, dhe shëndetin e sigurinë e njerëzve tanë në vendin ku punojnë.

SHIH MË SHUMË

Karriera

Aktiviteti komercial gjithnjë e në rritje i ETEM, sëbashku me zgjerimin e saj global dhe risitë teknologjike, nënkupton se ne kemi nevojë për të tërhequr profesionistë të rinj, të talentuar.

SHIH MË SHUMË