ETEM Logo
ETEM Logo
Mbyll

Karriera

Aktiviteti komercial gjithnjë e në rritje i ETEM, sëbashku me zgjerimin e saj global dhe risitë teknologjike, nënkupton se ne kemi nevojë për të tërhequr profesionistë të rinj, të talentuar.

Ne jemi në kërkim të personave të mbushur me një shpirt krijues, kërkues dhe me një qëndrim vetbesues.

Persona të cilët mirëpresin sfidat, arrijnë qëllimet dhe kanë një përvojë solide në industrinë e aluminit.

Në fakt, ne jemi gjithmonë në kërkim të individëve të apasionuar, të njerëzve me karakter dhe etikë të fortë biznesi.

Nëse e ndjeni se i përmbushni kriteret e mësipërme, ju lutem na kontaktoni.

Do të na pëlqente shumë të dëgjonim për ju!

*ETEM Ju informon se një pjesë nga të dhënat të njoftuara vullnetarisht sipas kësaj shpallje janë personale dhe bien nën një regjim të veçantë të mbrojtjes në kuptim të Rregullores 2016/679 dhe Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Të dhënat personale të ofruara do të përpunohen për të arritur qëllimet e lejuara ligjërisht në lidhje me këtë shpallje dhe për të realizuar interesat legjitime të administratorit të të dhënave personale. ETEM përpunon, ruan dhe përdor të dhënat personale të njoftuara vullnetarisht brenda afatit ligjor, duke siguruar sigurinë dhe konfidencialitetin e tyre. Ju jeni të informuar dhe Ju jeni dakord se ETEM t’i jep në dispozicion të dhënat personale organeve shtetërore dhe institucioneve ose palëve të treta, kur ka një detyrim të tillë me ligj ose është e nevojshme për realizimin e të drejtave tuaja dhe interesave të ligjshme, si një pjesëmarrës në përzgjedhjen tuaj dhe që të jetë e mundur për krijimin në të ardhmen lidhja e  një marrëdhënie pune. Duke respektuar rregullat e brendshme të ETEM-it keni të drejtën e qasjes dhe e drejta për të korrigjuar të dhënat tuaja personale që mund t’i shuani dhe ju keni të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, transmetimin dhe zbulimin e të dhënave tuaja personale, përveç objektiveve të deklaruara këtu.

VENDE PUNE VAKANTË

Customer Service

Customer Service Specialist Sofia, Bulgaria

Customer Service Specialist

Sofia, Bulgaria

About the company

ETEM is a leading aluminum extrusion company among the most promising ones in Eastern Europe, specializing in the production of profiles for architectural and industrial applications.

With production facilities in Sofia – Bulgaria, and Greece, and commercial offices in Romania, Ukraine, Serbia, North Macedonia, Albania and Cyprus, ETEM is an international company with exports that exceed 70% of its production capacity and worldwide presence.

ETEM is looking for a qualified candidate to join the Sofia facilities as a Customer Service Specialist.

Requirements:

 • University degree;
 • At least 1 years of customer service experience;
 • Good communication and organizational skills, able to work in a team environment;
 • Excellent attention to detail and accuracy, ability to multi-task;
 • Ability to work under pressure and to deadlines;
 • Energetic, ambitious and result-oriented person;
 • Good command of English is a must;
 • A second foreign language would be an advantage, preferably French – B2;
 • Knowledge of SAP will be considered a plus.

Key responsibilities:

The purpose of the position is the complete support of the domestic and export sales teams.

 • Records and processes orders received by mail, telephone and /or through personal customer contact in the system; 
  Serves as a communication link between customer and sales staff to assure responsiveness;
 • Tracks order activity and alerting appropriate staff of any potential delivery problems.
 • Develops and maintains a vast knowledge of the products and services being offered.
 • Prepares documents and reports for future reference.
 • Analyzes complaints from customers and provides adequate resolutions
 • Conduct surveys regarding products, services and customer service experiences.
 • Communicates customer feedback to various teams—including technical and marketing departments, in order to improve the overall customer experience.

To join the Etem team please, send us your CV in English. Contact us on e – mail:sbashliyska@etem.com

 

Apply now

Administration

Assistant Accountant Magoula, Greece

Assistant Accountant

Magoula, Greece

We are looking for an Assistant Accountant to join our facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Perform Bank, Vendors and G/L accounts reconciliations;
 • Handle of Fixed Assets Register;
 • Prepare accruals and provisions;
 • Cash flow report;
 • Petty cash postings;
 • Run payment proposals;
 • Support month-end and year-end closing process.

Skills and qualification

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or relevant;
 • At least 3 years of professional experience in an accounting department;
 • Experience with general ledger functions and month-end / year-end closing process;
 • Good knowledge of IFRS, the Hellenic accounting standard and Greek tax legislation;
 • Excellent command of English, both written and oral;
 • Excellent knowledge of Microsoft Office Suite;
 • Accuracy and attention to detail;
 • Knowledge of SAP will be considered an asset.

What we offer

 • Competitive remuneration package;
 • Continuous training;
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
Apply now

Product Management

Quality Assurance - Systems Coordinator Sofia, Bulgaria

Quality Assurance - Systems Coordinator

Sofia, Bulgaria

Requirements:

 • Bachelor degree;
 • Minimum 5 years’ experience in Quality Assurance or Quality Systems;
 • Expertise in ISO 9001 and OHSAS 18001;
 • Fluency in English (speaking and writing);
 • Competent with computer software such as Microsoft Office (Word, Excel, Access, and PowerPoint);
 • Desired experience with SAP;
 • Strong organizational and communication skills are required;
 • Team attitude, eager to cooperate with others;
 • Able to handle a dynamic workload;
 • Work ethics that complement the culture of high integrity throughout all areas of internal and external business activities

Job description/Responsibilities:

 • Preparing of necessary working instructions;
 • Assists with the development and implementation of QA policies and procedures;
 • Claims management - Visit the customers;
 • Establish standards and inspection of incoming materials;
 • Establishment and maintenance of ISO 9001 and OHSAS 18001;
 • Prepare schedule, direct and perform internal audits;
 • Identify and manage risk within the organization;
 • Establish and maintain key performance indicators, monitors ongoing performance, and improve performance against set goals;
 • Prepare and evaluate vendor performance analysis as required;
 • Develop and deliver oral presentations when required;

To join the ETEM team please, send us your CV in English. Contact us on email: sbashliyska@etem.com

Apply now

Sales & Marketing

Business Development Officer Magoula, Greece

Business Development Officer

Magoula, Greece

We are looking for a Business Development Officer to joins our factory facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Develop business and marketing plans in coordination with Business Development Director to achieve revenue goals.
 • Analyze the current and past budgets, sales and revenues in order to provide recommendations for business growth and problem resolution.
 • Research the market for identifying new business opportunities.
 • Prepare sales contracts ensuring adherence to law-established rules and guidelines
 • Explain prospective clients about the advantages of the products or services offered and follow up with them in order to close the business deals.
 • Respond to the client queries regarding the products in a timely fashion.
 • Develop business proposals for new and existing customers.
 • Develop creative strategies to retain the clients including interviewing them to take their feedback and incorporate it into the growth plan.
 • Participate in the annual marketing budget and track the expenses against the budget.
 • Develop in-depth knowledge about business development practices, marketing activities, prospective clients and industry trends.
 • Develop strong customer relationships in order to generate a high volume of prospective clients.
 • Manage customer calls and appointments effectively for new opportunities.
 • Determine cross-selling opportunities among different offices.
 • Supervise the client relationship management database and utilize it to manage customer contacts and mailing lists.
 • Develop a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction.
 • Conduct research to identify new markets and customer needs.
 • Arrange business meetings with prospective clients.
 • Keep records of sales, revenue, invoices, etc.
 • Provide trustworthy feedback.
 • Build long-term relationships with new and existing customers.
 • Develop entry-level staff into valuable salespeople.

Skills and qualification

 • BSc/BA in business administration, finance, marketing or engineering.
 • Good to have working experience on business reporting, accounting or on relevant role.
 • Communication, interpersonal, analytical and negotiation skills.
 • Time management and planning skills.
 • Proficiency in MS Office.
 • Excellent command of verbal and written English and French language skills.

What we offer

 • Competitive remuneration package.
 • Continuous training.
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group.
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
 • Exposure in a multinational dynamic sales environment.
Apply now
Area Sales Manager Kiev, Ukraine

Area Sales Manager

Kiev, Ukraine

We are looking for an Area Sales Manager for our company in Ukraine, who will be responsible for sales activities in the assigned regions (Kiev and Western Ukraine), including the introduction of new products, supporting existing products, approaching fabricators, developers and architects of the assigned area. We expect the ideal candidate will be a result-oriented team player, who will be representing ETEM brand and promoting ETEM products on the market.

Area Sales Manager will be responsible for achieving sales targets (based on KPIs), reporting directly to the Managing Director of the affiliate.

Key responsibilities:

 • Promote and sell ETEM Aluminum Architectural Systems products to existing customers;
 • Continuously widen sales network by approaching potential customers;
 • Identify sales channels within the assigned region and follow them;
 • Constantly keep contact with customers regarding their needs;
 • Identify, approach and prepare offers for big tenders;

Requirements:

 • Min 3 years successful in active B2B sales. Experience in glazing/AL/PVC industry will be considered as an advantage;
 • Bachelor’s degree;
 • PC literacy. Knowledge of specialized software will be considered as an advantage (AutoCAD, LogiKal, CCalc);
 • The ability for often business trips;
 • Strong communication skills;
 • Knowledge of English will be considered as an advantage;
 • To respect and follow corporate standards;

We provide:

 • Possibility of work and personal development within a big stable international industrial group;
 • Competitive salary and fully official employment according to national legislation;
 • Workplace in a comfortable office in Kiev (left bank);
 • Corporate car and necessary equipment (mobile phone, laptop etc);
 • Education on the company’s product portfolio;

To join the ETEM team please, send us your CV in English. Contact us on e – mail:cpapapostolou@etem.com

Apply now
Formulari i aplikimit për punë

*Fushat e shënuara me yll janë të detyrueshme Send
Your message was sent successfully!