ETEM Logo
ETEM Logo
Mbyll

Karriera

Aktiviteti komercial gjithnjë e në rritje i ETEM, sëbashku me zgjerimin e saj global dhe risitë teknologjike, nënkupton se ne kemi nevojë për të tërhequr profesionistë të rinj, të talentuar.

Ne jemi në kërkim të personave të mbushur me një shpirt krijues, kërkues dhe me një qëndrim vetbesues.

Persona të cilët mirëpresin sfidat, arrijnë qëllimet dhe kanë një përvojë solide në industrinë e aluminit.

Në fakt, ne jemi gjithmonë në kërkim të individëve të apasionuar, të njerëzve me karakter dhe etikë të fortë biznesi.

Nëse e ndjeni se i përmbushni kriteret e mësipërme, ju lutem na kontaktoni.

Do të na pëlqente shumë të dëgjonim për ju!

*ETEM Ju informon se një pjesë nga të dhënat të njoftuara vullnetarisht sipas kësaj shpallje janë personale dhe bien nën një regjim të veçantë të mbrojtjes në kuptim të Rregullores 2016/679 dhe Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Të dhënat personale të ofruara do të përpunohen për të arritur qëllimet e lejuara ligjërisht në lidhje me këtë shpallje dhe për të realizuar interesat legjitime të administratorit të të dhënave personale. ETEM përpunon, ruan dhe përdor të dhënat personale të njoftuara vullnetarisht brenda afatit ligjor, duke siguruar sigurinë dhe konfidencialitetin e tyre. Ju jeni të informuar dhe Ju jeni dakord se ETEM t’i jep në dispozicion të dhënat personale organeve shtetërore dhe institucioneve ose palëve të treta, kur ka një detyrim të tillë me ligj ose është e nevojshme për realizimin e të drejtave tuaja dhe interesave të ligjshme, si një pjesëmarrës në përzgjedhjen tuaj dhe që të jetë e mundur për krijimin në të ardhmen lidhja e  një marrëdhënie pune. Duke respektuar rregullat e brendshme të ETEM-it keni të drejtën e qasjes dhe e drejta për të korrigjuar të dhënat tuaja personale që mund t’i shuani dhe ju keni të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, transmetimin dhe zbulimin e të dhënave tuaja personale, përveç objektiveve të deklaruara këtu.

VENDE PUNE VAKANTË

Customer Service

Customer Service Specialist Sofia

Customer Service Specialist

Sofia

We are looking for a qualified candidate to join the Sofia facilities as a Customer Service Specialist.

 Requirements:

- University degree;
- At least 1 year of customer service experience;
- Good communication and organizational skills, able to work in a team environment;
- Excellent attention to detail and accuracy, ability to multi-task;
- Ability to work under pressure and to deadlines;
- Energetic, ambitious and result-oriented person;
- Good command of English is a must;
- A second foreign language would be an advantage,
- Preferably French – B2;
- Knowledge of SAP will be considered as a plus;

The purpose of the position is the complete support of the domestic and export sales teams.

Key responsibilities:

- Records and processes orders received by mail, and/or through personal customer contact in the system;
- Serves as a communication link between customer and sales staff to assure responsiveness;
- Tracks order activity and alerting appropriate staff of any potential delivery problems;
- Coordinate different departments to achieve the desired customer service level;
Develops and maintains a vast knowledge of the products and services being offered;
- Prepares documents and reports for future reference;
- Analyzes complaints from customers and provides adequate resolutions;
- Conduct surveys regarding products, services, and customer service experiences;
- Communicates customer feedback to various teams—including technical and marketing departments, in order to improve the overall customer experience;

Apply now

Administration

Assistant Accountant Magoula, Greece

Assistant Accountant

Magoula, Greece

We are looking for an Assistant Accountant to join our facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Perform Bank, Vendors and G/L accounts reconciliations;
 • Handle of Fixed Assets Register;
 • Prepare accruals and provisions;
 • Cash flow report;
 • Petty cash postings;
 • Run payment proposals;
 • Support month-end and year-end closing process.

Skills and qualification

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or relevant;
 • At least 3 years of professional experience in an accounting department;
 • Experience with general ledger functions and month-end / year-end closing process;
 • Good knowledge of IFRS, the Hellenic accounting standard and Greek tax legislation;
 • Excellent command of English, both written and oral;
 • Excellent knowledge of Microsoft Office Suite;
 • Accuracy and attention to detail;
 • Knowledge of SAP will be considered an asset.

What we offer

 • Competitive remuneration package;
 • Continuous training;
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
Apply now
Formulari i aplikimit për punë

*Fushat e shënuara me yll janë të detyrueshme Send
Your message was sent successfully!