ETEM Logo
ETEM Logo
Mbyll

Karriera

Aktiviteti komercial gjithnjë e në rritje i ETEM, sëbashku me zgjerimin e saj global dhe risitë teknologjike, nënkupton se ne kemi nevojë për të tërhequr profesionistë të rinj, të talentuar.

Ne jemi në kërkim të personave të mbushur me një shpirt krijues, kërkues dhe me një qëndrim vetbesues.

Persona të cilët mirëpresin sfidat, arrijnë qëllimet dhe kanë një përvojë solide në industrinë e aluminit.

Në fakt, ne jemi gjithmonë në kërkim të individëve të apasionuar, të njerëzve me karakter dhe etikë të fortë biznesi.

Nëse e ndjeni se i përmbushni kriteret e mësipërme, ju lutem na kontaktoni.

Do të na pëlqente shumë të dëgjonim për ju!

*ETEM Ju informon se një pjesë nga të dhënat të njoftuara vullnetarisht sipas kësaj shpallje janë personale dhe bien nën një regjim të veçantë të mbrojtjes në kuptim të Rregullores 2016/679 dhe Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Të dhënat personale të ofruara do të përpunohen për të arritur qëllimet e lejuara ligjërisht në lidhje me këtë shpallje dhe për të realizuar interesat legjitime të administratorit të të dhënave personale. ETEM përpunon, ruan dhe përdor të dhënat personale të njoftuara vullnetarisht brenda afatit ligjor, duke siguruar sigurinë dhe konfidencialitetin e tyre. Ju jeni të informuar dhe Ju jeni dakord se ETEM t’i jep në dispozicion të dhënat personale organeve shtetërore dhe institucioneve ose palëve të treta, kur ka një detyrim të tillë me ligj ose është e nevojshme për realizimin e të drejtave tuaja dhe interesave të ligjshme, si një pjesëmarrës në përzgjedhjen tuaj dhe që të jetë e mundur për krijimin në të ardhmen lidhja e  një marrëdhënie pune. Duke respektuar rregullat e brendshme të ETEM-it keni të drejtën e qasjes dhe e drejta për të korrigjuar të dhënat tuaja personale që mund t’i shuani dhe ju keni të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, transmetimin dhe zbulimin e të dhënave tuaja personale, përveç objektiveve të deklaruara këtu.

VENDE PUNE VAKANTË

Customer Service

Customer Service Representative Sofia, Bulgaria

Customer Service Representative

Sofia, Bulgaria

The purpose of the position is the complete support of the exports sales team.

Key responsibilities include:
• Records and processes orders received by mail, telephone and /or through personal customer contact in the system;
• Provides pricing, availability and schedule information within established guidelines;
• Serves as a communication link between customer and sales staff to assure responsiveness;
• Tracks order activity and alerting appropriate staff of any potential delivery problems.

The ideal candidate should possess:

• At least 1 years of customer service experience;
• University degree;
• Good communication and organizational skills, able to work in a team environment;
• Excellent attention to detail and accuracy, ability to multi-task;
• Ability to work under pressure and to deadlines;
• Energetic, ambitious, result oriented;
• Excellent knowledge of English is a must;
• Knowledge of SAP will be considered a plus.

The Company Offers:

• Competitive remuneration package and bonuses;
• Continuous training;
• Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
• Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise;
• Rewarding and motivating working conditions.


If you match the above mentioned criteria and you are interested in this role, please send us your CV.
Only short – listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed.

Apply now

Administration

HR/Administration Officer Sofia

HR/Administration Officer

Sofia

We are looking for an HR & Admin Officer to join our team and support the day-to-day activities of our Human Resources department. The position reports to the HR Director.

Duties and Responsibilities:

 • Create and distribute guidelines and FAQ documents about company policies.
 • Ensure all HR policies and processes are in place and up-to-date.
 • Review and update all human resources policies to meet the organization’s needs.
 • Advise line managers and other employees on employment law, policies and procedures.
 • Ensure proper filing of personnel documents and maintain a digital archive of personnel documents.
 • Ensure proper record-keeping of attendance, leave and national/international travels.
 • Publish and remove job ads, schedule job interviews and contact candidates as needed.
 • Follow standard recruitment process ensuring fairness, transparency, and competition including recruitment of short term consultants.
 • Review/develop job descriptions in consultation with team leaders.
 • Ensure recruitment process documentation with assessment sheets.
 • Ensure proper induction of a new employee following induction protocol. Review/update the induction protocol from time to time.
 • Develop training and onboarding material.
 • Review and update the performance management system and ensure timely performance appraisals.
 • Ensure proper orientation on HR issues to all new staff.
 • Ensure staff insurance policies (Group life and medical insurance).
 • Prepare reports and presentations on HR-related metrics.
 • Respond to employees’ questions about benefits.
 • Organize business services for company employees and prepare reports and presentations with statistical data, as assigned.
 • Monitors security, administers the process and maintain company databases regarding company cars, phones, access cards.
 • Place and coordinate application forms in the ERP system (SAP).
 • Schedule in-house and external events.

Requirements:

 • Bachelor’s degree.
 • 2 years of field experience.
 • Solid knowledge of office procedures.
 • Highly developed interpersonal and communication skills.
 • Strong organization skills, ability to prioritize important projects, problem-solving attitude.
 • Good command of the English language.
 • Solid knowledge of MS Office Suite.
 • Valid driver’s license.

What we offer:

 • Competitive remuneration package and bonuses.
 • Benefits package.
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group.
 • Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise.
 • Continuous training.
 • Rewarding and motivating working conditions.
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
Apply now

Manufacturing

Quality Control Engineer Magoula, Greece

Quality Control Engineer

Magoula, Greece

We are looking for a Quality Control Engineer to join our factory facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Functional and preventive control of production quality at the respective production units.
 • Checking for correct and accurate completion of all corporate documents defining the activity of quality control of production and production technology.
 • Maintain production quality.
 • Immediate monitoring of the introduction of new products, summarizing the results achieved and providing information to the official responsible for updating the database.
 • A sampling of finished industrial products for any deviations from standards,
 • Monitor the state of technical control, measurement, and testing instruments.
 • Knowledge and application of applicable regulatory documents, regulations, decrees, rules, and instructions related to the performance of productive tasks.
 • Compliance with established production technology.
 • Strict compliance with safety and health at work and fire protection rules.
 • Maintain the QMS documentation.
 • Ensure strict compliance with QMS requirements.
 • Perform internal controls.
 • Management of corrective and preventive actions taken during work.
 • Participate in the preparation of QMSs and certification reports.

Skills and qualifications

 • An engineering degree from University or Technical Institute.
 • Minimun3 years of experience in a similar position.
 • Good knowledge of quality standards regarding extrusion aluminum profiles.
 • Ability to control manufacturing processes.
 • The organization, speed and ability to make the right decisions.
 • Ability to lead a team.
 • Knowledge of MS Office or other programs, ex AutoCAD
 • Good verbal and written English language skills.

The Company offers

 • Competitive remuneration package.
 • Additional health insurance.
 • Continuous training.
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group.
 • Rewarding and motivating working conditions.
Apply now
Industrial Profile Designer Magoula, Greece

Industrial Profile Designer

Magoula, Greece

We are looking for an Industrial Profile Designer to join our factory facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Development of industrial designs (profiles, packaging, etc.;
 • Organization and management project files;
 • Communication with departments and subcontractors.

Skills and qualification

 • Mechanical Engineering degree from Technological Educational InstituteorDesignerfrom Technical school (IEK);
 • Good knowledge of AutoCAD;
 • Knowledge of inventory will be considered as a plus;
 • Good command of verbal and written English language skills.

What we offer

 • Competitive remuneration package;
 • Continuous training;
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
Apply now

R&D Department

Project Support Engineer Magoula, Greece

Project Support Engineer

Magoula, Greece

We are looking for a Project Support Engineer to join our facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Informing the Architectural Studios, Construction Companies and Private and Public sector Authorities for ETEM's systems and solutions.
 • Promoting systems and products to Contractors and Manufacturers.
 • Providing technical support and consulting during specification and project execution phases.
 • Possibility of traveling within or outside Greece.

Skills and qualification

 • Engineering Degree from Technical University or Technological Educational Institute;
 • Experience in relevant subject and position;
 • Very good knowledge of drafting software (AutoCAD) and specialized engineering platforms (AutoDesk Mechanical Desktop, Inventor, Revit);
 • Good verbal and written English language skills.
 • Driving license;
 • Good knowledge of French or German language will be considered as a plus;
 • Fulfilled military service for male applicants.

What we offer

 • Competitive remuneration package;
 • Continuous training;
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
Apply now

Sales & Marketing

Business Development Officer Magoula, Greece

Business Development Officer

Magoula, Greece

We are looking for a Business Development Officer to joins our factory facilities, located in Magoula, Greece.

Key responsibilities

 • Develop business and marketing plans in coordination with Business Development Director to achieve revenue goals.
 • Analyze the current and past budgets, sales and revenues in order to provide recommendations for business growth and problem resolution.
 • Research the market for identifying new business opportunities.
 • Prepare sales contracts ensuring adherence to law-established rules and guidelines
 • Explain prospective clients about the advantages of the products or services offered and follow up with them in order to close the business deals.
 • Respond to the client queries regarding the products in a timely fashion.
 • Develop business proposals for new and existing customers.
 • Develop creative strategies to retain the clients including interviewing them to take their feedback and incorporate it into the growth plan.
 • Participate in the annual marketing budget and track the expenses against the budget.
 • Develop in-depth knowledge about business development practices, marketing activities, prospective clients and industry trends.
 • Develop strong customer relationships in order to generate a high volume of prospective clients.
 • Manage customer calls and appointments effectively for new opportunities.
 • Determine cross-selling opportunities among different offices.
 • Supervise the client relationship management database and utilize it to manage customer contacts and mailing lists.
 • Develop a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction.
 • Conduct research to identify new markets and customer needs.
 • Arrange business meetings with prospective clients.
 • Keep records of sales, revenue, invoices, etc.
 • Provide trustworthy feedback.
 • Build long-term relationships with new and existing customers.
 • Develop entry-level staff into valuable salespeople.

Skills and qualification

 • BSc/BA in business administration, finance, marketing or engineering.
 • Good to have working experience on business reporting, accounting or on relevant role.
 • Communication, interpersonal, analytical and negotiation skills.
 • Time management and planning skills.
 • Proficiency in MS Office.
 • Excellent command of verbal and written English and French language skills.

What we offer

 • Competitive remuneration package.
 • Continuous training.
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group.
 • A long-term career with a well-established and highly rated company.
 • Exposure in a multinational dynamic sales environment.
Apply now
Formulari i aplikimit për punë
Ju lutem, plotësoni formularin ose aplikoni me profilin tuaj të LinkedIn\ Please try again later.
*Fushat e shënuara me yll janë të detyrueshme Send
Your message was sent successfully!