ETEM Logo
ETEM Logo
Mbyll

PROCESIMI SHTESË

ELEMENTËT E DUHUR NË VENDIN E DUHUR NË KOHËN E DUHUR

Në ETEM ne e dimë se nuk ka rëndësi se sa bukur janë projektuar produktet tona, nëse ato nuk ndodhen në vendin e duhur pikërisht në kohën e duhur, ne nuk mund të japim një shërbim të shkëlqyer.

ETEM e lehtëson jetën e klientëve tanë duke ofruar një shërbim që mund të zgjerohet në të gjithë kordinimin zinxhir të logjistikës. Kjo përfshin nënkontraktorë dhe prodhues të tjerë, me një garanci dorëzimi në kohë në çdo fazë.

Produktet tona janë subjekt i kontrollit rigoroz të cilësisë dhe sapo ato janë gati për t’u shpërndarë ne ofrojmë një shkallë të gjerë të solucioneve të zgjuar logjistikë për të  siguruar se ato do të mbërrijnë tek ju kur juve ju nevojiten. Alumini me peshë të lehtë ka avantazhe logjistike të ndryshëm, çdo kamion mund të mbajë deri në trefish pjesë alumini sa dhe çeliku   – duke lejuar që ne të kalojmë në përfitime për klientët tanë në terma të ndikimit të kostos dhe ambjenti.

Përpara se produktet tona të jenë gati për t’u nisur, ka një sërë procesesh teknike që ato kalojnë.

PROCESIMI SHTESË